Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου


Νομικές πληροφορίες

 

1. Παρουσίαση του site.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου αριθ. 2004-575 2ης 21ης Ιουνίου 2004, για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία, είναι σαφές στους χρήστες του την pandoon.info το site την ταυτότητα των διαφόρων παραγόντων στην υλοποίηση και παρακολούθηση: ιδιοκτήτης: Pandoon – οδός της ταχυδρομικής διεύθυνσης του Pandoon δημιουργού: επίσημη δημοσίευση Pandoon: Pandoon – https://pandoon.info/contact/ την επίσημη δημοσίευση είναι ένα φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο. Webmaster: Pandoon – https://pandoon.info/contact/ κεντρικού υπολογιστή: το όνομα του κεντρικού site – δρόμο της ταχυδρομικής διεύθυνσης του κεντρικού υπολογιστή

2. Γενικών όρων χρήσης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται.

Η χρήση από την ιστοσελίδα pandoon.info συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων χρήσης που περιγράφονται παρακάτω. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί ανά πάσα στιγμή, οι χρήστες του pandoon.info site ως εκ τούτου, καλούνται να συμβουλεύονται σε τακτική βάση. Αυτό το site είναι φυσιολογικά προσβάσιμη στους χρήστες ανά πάσα στιγμή. Λόγω τεχνικής συντήρησης διακοπή μπορεί ωστόσο να αποφασιστεί από το Pandoon, ο οποίος στη συνέχεια θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει πριν από τους χρήστες, τις ημερομηνίες και τις ώρες της παρέμβασης. Η pandoon.info ιστοσελίδα ενημερώνεται τακτικά από Pandoon. Ομοίως, το αποτύπωμα μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή: παρόλα αυτά απαιτούνται για το χρήστη που καλείται να αναφερθώ πιο συχνά όσο το δυνατόν προκειμένου να λάβουν γνώση.  

3. Περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο ιστότοπος pandoon.info προορίζεται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας. Pandoon προσπαθεί να παρέχει στο χώρο τόσο ακριβής όσο το δυνατόν πληροφορίες pandoon.info. Ωστόσο, αυτός δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ανακρίβειες, παραλείψεις και ελλείψεις στην ενημέρωση, αν το κάνει ή εξαιτίας τρίτων εταίρων που παρέχουν αυτές τις πληροφορίες. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το site pandoon.info δίνονται ως ένδειξη και είναι πιθανό να εξελιχθεί. Επιπλέον, οι πληροφορίες σχετικά με το site pandoon.info δεν είναι εξαντλητικός. Υπόκεινται σε αλλαγές από τους σε απευθείας σύνδεση.  

4. Τικούς περιορισμούς σχετικά τεχνικά δεδομένα.

Το site χρησιμοποιεί την τεχνολογία JavaScript. Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για τις ζημίες που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας. Επιπλέον, ο χρήστης της ιστοσελίδας έχει δεσμευτεί να πρόσβαση στην ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας ένα πρόσφατο υλικό, που περιέχει κανένα ιό και με μια τελευταία γενιά ανανέωση στο πρόγραμμα περιήγησης  

5. Πνευματικής ιδιοκτησίας και της πλαστογραφίας.

Pandoon είναι ο κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή κατέχει τα δικαιώματα χρήσης για όλα τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων κείμενο, εικόνες, γραφικά, λογότυπο, εικόνες, ήχους, λογισμικό. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναπαράσταση, τροποποίηση, δημοσίευση, προσαρμογή όλων ή μέρος των στοιχείων του τόπου, ανεξάρτητα από το μέσο ή τη διαδικασία που χρησιμοποιείται, απαγορεύεται, εκτός εάν προηγούμενη έγγραφη άδεια της: Pandoon. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τοποθεσία ή χρήση οποιαδήποτε στοιχεία που περιέχει θα πρέπει να θεωρηθεί ως συστατικός πλαστά και συνεχίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων L.335 – 2 και εξής του κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας.  

6. Περιορισμοί ευθύνης.

Pandoon δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για άμεσες και έμμεσες ζημιές που προκαλούνται στον εξοπλισμό του χρήστη, όταν έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα pandoon.info, και ως αποτέλεσμα είναι η χρήση του ένα υλικό δεν πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο σημείο 4, ή η εμφάνιση του ένα σφάλμα ή μια ασυμβατότητα. Pandoon μπορεί επίσης να θεωρηθεί υπεύθυνη για ζημίες έμμεση όσο για (παράδειγμα απώλεια της αγοράς) ή την απώλεια της ευκαιρίας που προκαλούνται από τη χρήση της ιστοσελίδας pandoon.info. Διαδραστικές χώρους (δυνατότητα να υποβάλετε ερωτήσεις στην περιοχή επαφής) είναι διαθέσιμες στους χρήστες. Pandoon διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, όλα τα περιεχόμενα που έχουν κατατεθεί σε αυτό το χώρο που παραβαίνουν την νομοθεσία στη Γαλλία, ιδίως για τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων. Εάν είναι απαραίτητο, Pandoon επίσης διατηρεί τη δυνατότητα να αμφισβητούν την ευθύνη αστική ή ποινική του χρήστη, ειδικά στην περίπτωση το μήνυμα να χαρακτήρα ρατσιστικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ή πορνογραφικό, ανεξάρτητα από το μέσο χρησιμοποιείται) (κείμενο, φωτογραφία…).  

7. Διαχείριση προσωπικών δεδομένων.

Στη Γαλλία, τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται ειδικά από τον νόμο Αρ. 78-87 της 6ης Ιανουαρίου 1978, Νόμος Αρ. 2004-801 της 6ης Αυγούστου 2004, άρθρο l 226-13 του ποινικού κώδικα και την Ευρωπαϊκή οδηγία της 24ης Οκτωβρίου 1995. Με αφορμή τη χρήση του pandoon.info site, ενδέχεται να συλλέγονται: το URL των συνδέσεων μέσω του οποίου ο χρήστης έχει πρόσβαση το site pandoon.info, η υπηρεσία παροχής του χρήστη, διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP) του ο χρήστης. Σε κάθε περίπτωση Pandoon κράτος δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες για τον χρήστη και την ανάγκη για ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται από την ιστοσελίδα pandoon.info. Ο χρήστης παρέχει αυτές τις πληροφορίες σε μια συνειδητή, συμπεριλαμβανομένης κατά τη διεξαγωγή κατάσχεσή τους από μόνη της. Είναι σαφές, στη συνέχεια, ο χρήστης από το site pandoon.info η υποχρέωση ή όχι για να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 και επόμενα του νόμου 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978 σε σχέση με την τεχνολογία πληροφοριών, τα αρχεία και τις ελευθερίες, κάθε χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και προβολής αντιρρήσεων στα προσωπικά δεδομένα του περίπου, από του γραπτή αίτηση και να υπογράψει, να συνοδεύεται από αντίγραφο της ταυτότητας με την υπογραφή του ιδιοκτήτη του τεμαχίου, καθορίζοντας τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλεί η απάντηση. Καμία προσωπική πληροφορία του χρήστη από το site pandoon.info είναι δημοσιεύθηκε χωρίς την γνώση του χρήστη, ανταλλάσσονται, μεταφέρονται, εκχωρηθεί ή πωλούνται σε υποστήριξη σε τρίτους. Μόνο η υπόθεση της λύτρωσης εξ Pandoon και τα δικαιώματα θα επέτρεπε τη διαβίβαση των πληροφοριών αυτών σε κάθε αγοραστή ο οποίος θα με τη σειρά με την ίδια υποχρέωση διατήρησης και τροποποίησης των δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας pandoon.info. Το site δεν είναι δηλωμένος στο CNIL επειδή δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες. . Οι βάσεις δεδομένων προστατεύονται από τις διατάξεις του νόμου της 1ης Ιουλίου 1998, για τη μεταφορά της οδηγίας 96/9 της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων.  

8. Συνδέσεις και τα cookies.

Η ιστοσελίδα pandoon.info περιέχει μια σειρά από συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους, τεθεί σε εφαρμογή με την άδεια του Pandoon. Ωστόσο, Pandoon δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει το περιεχόμενο από τις τοποθεσίες που επισκέπτεται, και ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Πλοήγηση η ιστοσελίδα pandoon.info είναι πιθανόν να οδηγήσει στην εγκατάσταση ενός cookie (s) στον υπολογιστή του χρήστη. Ένα cookie είναι ένα αρχείο του μικρού μεγέθους, που δεν επιτρέπει αναγνώριση του χρήστη, αλλά η οποία καταγράφει πληροφορίες σε έναν υπολογιστή για μια περιήγηση στην τοποθεσία. Τα δεδομένα προκύπτοντος έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνει την μετέπειτα πλοήγηση στον ιστότοπο, και επίσης έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπει διάφορα μέτρα παρακολούθησης. Η άρνηση της εγκατάστασης ενός cookie μπορεί να καταστήσει αδύνατη την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες. Ωστόσο, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον υπολογιστή του με τον ακόλουθο τρόπο, να αρνηθούν τη χρήση cookies: κάτω από τον Internet Explorer: καρτέλα εργαλείο (εικονόγραμμα με τη μορφή cog στην πάνω δεξιά) / επιλογές internet. Κάντε κλικ στην επιλογή προστασία προσωπικών δεδομένων και επιλέξτε Αποκλεισμός όλων των cookie. OK για να επιβεβαιώσετε. Στο Firefox: Στην κορυφή του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Firefox, στη συνέχεια, μεταβείτε στην καρτέλα επιλογές. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προστασία προσωπικών δεδομένων. Ρύθμιση των κανόνων της διατήρησης σε: χρησιμοποιεί τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις για το ιστορικό. Τέλος Αποεπιλέξτε να απενεργοποιήσετε τα cookies. Safari: Κάντε κλικ στο κουμπί στο πάνω δεξιά από το πρόγραμμα περιήγησης από το μενού το εικονίδιο (που συμβολίζεται από ένα ΓΡΑΝΆΖΙ). Επιλέξτε ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ρυθμίσεων για προχωρημένους. Στην ενότητα «Απόρρητο», κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις περιεχομένου. Στην ενότητα «Cookies», μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies. Στην ενότητα Chrome: Κάντε κλικ στο κουμπί στο πάνω μέρος δεξιά του προγράμματος περιήγησης στο μενού το εικονίδιο (που συμβολίζεται από τις τρεις οριζόντιες γραμμές). Επιλέξτε ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ρυθμίσεων για προχωρημένους. Στην ενότητα «Απόρρητο», κάντε κλικ στο κουμπί Προτιμήσεις. Στην καρτέλα «Απόρρητο», μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies.  

9. Εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση δικαιοδοσίας.

Οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με τη χρήση του δικτυακού τόπου pandoon.info υπόκειται σε γαλλικό δίκαιο. Γίνεται αναγνώριση αποκλειστικής δικαιοδοσίας των αρμόδιων δικαστηρίων του Παρισιού.  

10. Οι σημαντικότεροι νόμοι.

Νόμος Αρ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978, τροποποιήθηκε από το νόμο Αρ. 2004-801 της 6ης Αυγούστου 2004, που σχετίζονται με την πληροφορική, τα αρχεία και τις ελευθερίες. Νόμος Αρ. 2004-575 2ης 21ης Ιουνίου 2004, για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία.  

11. Λεξικό.

Χρήστης: Χρήστη σύνδεσης χρησιμοποιώντας το παραπάνω site. Προσωπικές πληροφορίες: «πληροφορίες οι οποίες επιτρέπουν, υπό οποιαδήποτε μορφή, άμεσα ή έμμεσα, την ταυτοποίηση των ατόμων στους οποίους εφαρμόζονται» (άρθρο 4 του νόμου αριθ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978).