Daily Archives: 31 Tháng Năm 2018


Tôi là một chút hướng liên khi nói đến điện thoại thông minh: iPhone tại của họ rất bắt đầu ở đây, sau đó ngay trên Samsung Galaxy Note series tôi đã nhảy cho kích thước của họ, đặc biệt là, và tôi cho họ 1 đến 4, và mới […]

Samsung Galaxy S9: Một điện thoại thông minh là gần ...