Chơi Pac-Man trên Google


Trò chơi Google pacman

Ngày 21 tháng 5, Google tổ chức kỷ niệm 30 năm của trò chơi PAC-Man nổi tiếng bằng cách thay thế logo nổi tiếng của Google với một biểu tượng chuyển thành một mê cung với một miếng màu vàng và bóng ma.

Thường các sinh nhật mà Google kỷ niệm chỉ còn lại vào ngày kỷ niệm, nhưng trong xem sự nhiệt tình của người sử dụng Internet, các trò chơi vẫn có sẵn tại địa chỉ này: http://www.google.com/pacman một mức độ với hai cuộc sống trong dự trữ, có thể chơi trên bàn phím và với con chuột, bạn sẽ phải dẫn dắt người đàn ông nhỏ tròn như một trái chanh bằng cách engulating PAC-nướu và Super PAC-nướu sẽ làm cho bóng ma hoảng sợ! Vui vẻ tốt! ;-)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *