Revo Uninstaller: gỡ bỏ cài đặt sạch và hiệu quả!


Gỡ cài đặt Revo

Khi bạn không còn sử dụng phần mềm, bạn có thể gỡ cài đặt nó khỏi máy tính của bạn. Một mặt, bạn miễn phí lên không gian đĩa, và mặt khác, điều này sẽ cho phép bạn làm sáng máy tính của bạn 1 chút trong trường hợp của phần mềm chạy trong nền và do đó có thể sử dụng tài nguyên từ máy tính của bạn.

Để gỡ cài đặt phần mềm, Windows có tính năng thêm/loại bỏ chương trình, có sẵn trong Pa-nen điều khiển. Nếu nó là thực tế, chức năng này là Tuy nhiên xa hoàn toàn hiệu quả.

Thật vậy, nó sẽ xảy ra quá thường xuyên sau khi gỡ bỏ cài đặt một phần mềm, vẫn còn dấu vết trên máy tính của bạn. Điều này có thể là Windows Registry và các giá trị cũng như các thư mục và tập tin trên ổ cứng của bạn. Một số các tập tin đăng ký và các phím được yêu cầu cho máy tính của bạn để "nhớ" rằng nó có một ngày cài đặt các chương trình này, và thường được cấu hình chương trình mà bạn chỉ cần gỡ bỏ.

Với phần mềm miễn phí Revo Uninstaller, bạn sẽ có thể hoàn toàn gỡ bỏ cài đặt một phần mềm và tất cả các dấu vết của nó trên máy tính của bạn, cho dù trong registry hoặc trên ổ cứng của bạn.

Revo Uninstaller sẽ cho phép bạn giữ một hệ thống sạch. Điều này cũng sẽ cho phép bạn cài đặt lại phần mềm từ đầu trên máy tính của bạn, bất kể dư lượng đã được tìm thấy và đã được gỡ bỏ.

Revo Uninstaller cũng có một chế độ Hunter để xác định vị trí và gỡ bỏ cài đặt một phần mềm recaling sẽ không xuất hiện trong danh sách các phần mềm được cài đặt. Nó cũng bao gồm các công cụ hệ thống khác nhau ví dụ như xóa vĩnh viễn các tập tin một cách an toàn, tìm kiếm các tập tin cũ,…

Revo Uninstaller chứng minh là một thay thế của sự lựa chọn cho thêm/loại bỏ chương trình Wizard của Windows mà là khá hạn chế.

Hãy cẩn thận với những gì bạn xóa! Revo Uninstaller có thể cung cấp cho bạn để xóa các khóa registry và các tập tin mà không có gì để làm với chương trình mà bạn muốn loại bỏ!!! Đối với khoá đăng ký, chỉ kiểm tra các mục cuối cùng viết in đậm nếu họ có một liên kết đến phần mềm (phần mở rộng mà chương trình tạo ra, chương trình ban đầu, tên chương trình,…); Tương tự cho các tập tin. Nếu nghi ngờ, tốt hơn để lại một số tập tin (đặc biệt là liên quan đến các khóa registry!) mà kiêm trong không khí máy tính của bạn…;-)

Có sẵn bằng tiếng Pháp miễn phí: liên kết (đó cũng là một phiên bản chuyên nghiệp trả tiền)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *