Thay đổi hình nền của trang chủ Google


Google-bướm Các công cụ tìm kiếm nổi tiếng của Google đã có sẵn khả năng tùy chỉnh trang chủ của nó (như trên Bing). Tất cả mọi người bây giờ có thể chọn ảnh hoặc hình ảnh của sự lựa chọn của họ như Google Trang chủ nền! Để làm điều này, chỉ cần đăng nhập (kết nối) có tài khoản Google của nó và chỉ cần nhấp vào cụm từ "thay đổi hình nền" ở phía dưới bên trái để thay đổi các thiết lập. Sau đó bạn có thể chọn một hình ảnh từ máy tính của bạn, tài khoản Picasa của bạn hoặc một thư viện công cCap 2010 06 09 tại 14.31.36 thay đổi nền nộp trên Googleộng! Và bạn sẽ có hình ảnh đẹp của bạn ở mặt sau của trang chủ!google_itachi. PNG :-) Nhờ Gibonk cho hình ảnh này đẹp của Itachi! ^^

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *